Nuttige info

Reisdocumenten

Ondanks het afschaffen van de grenscontroles in de Schengen-landen moeten alle reizigers, ook de kinderen, in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart MET foto! Deze moet nog minstens zes maanden geldig zijn NA uw retourdatum.

Reizigers met de Belgische Nationaliteit moeten dus minstens voorzien zijn van een geldige identiteitskaart, ook voor de kinderen! Naargelang uw reisbestemming is tevens een geldige reispas, al dan niet met het nodige visum, vereist.

Reizigers met een niet-Belgische nationaliteit informeren best bij hun bevoegde ambassade of consulaat, welke formaliteiten zij moeten vervullen om te reizen naar hun bestemming.

* Een identiteitskaart is GEEN paspoort! Pas op voor de nog steeds bestaande naamsverwarring tussen de identiteitskaart ("pas" of "paspoort" genoemd) en het internationaal paspoort (beter bekend als "reispas") dit zorgt namelijk nog steeds voor de nodige problemen. * Schengen-zone: Met uw geldige identiteitskaart (ook voor kinderen) reist u naar alle landen van de Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Malta, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. Binnen de Schengen-zone zijn de grenscontroles op het personenverkeer in principe afgeschaft. Er wordt alleen gecontroleerd aan de zogenaamde buitengrenzen,behoudens uitzonderlijke situaties. Volgende landen maken deel uit van de Schengen-zone: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden.

Zwitserland, Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot de Schengen-zone. Als je hierheen reist, dan moet je je identiteitskaart zeker op zak hebben.

Neem steeds enkele kopies mee op vakantie van uw identiteitskaart of internationaal paspoort en bewaar deze op een andere plaats dan uw officiële documenten.

Kinderen

Naar landen waar een Belgische identiteitskaart volstaat. (Schengen-zone) Als kinderen samen met hun ouders naar landen reizen waar onze Belgische Identiteitskaart volstaat, moeten zij voorzien zijn van een volledig aparte en een persoonlijke identiteitskaart MET foto! Tot 12-jarige leeftijd is dit een 2 jaar geldige identiteitskaart die U telkens opnieuw dient aan te vragen en welke moet voorzien zijn van een foto! Vergeet zeker niet deze tijdig te vernieuwen!

Naar landen waar een Internationaal Paspoort of Reispas voor nodig is. (niet Schengen-zone) België schikt zich naar de Internationale Europese richtlijnen die aanbevelen om aan elk kind afzonderlijk een individueel internationaal paspoort of reispas uit te reiken. Dit betekent in de praktijk dat " alle kinderen ", ook pasgeborenen en baby's een eigen internationaal paspoort nodig zullen hebben als zij samen reizen met hun ouders waar een internationaal paspoort nodig blijkt te zijn. Ouders die na 1 september 1999 een nieuw internationaal paspoort (reispas) aanvragen, of hun oude paspoort laten verlengen, kunnen hun kinderen niet meer laten inschrijven in hun internationaal paspoort. Zij moeten dan bij de aanschaf of verlenging van hun internationaal paspoort voor elk kind dat meegaat, naar een land waar een internationaal papsoort vereist is, een eigen afzonderlijk en persoonlijk paspoort aanvragen. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar krijgen een aparte reispas, dat naar keuze 1 of 2 jaar geldig is. Vanaf dat ze 12 jaar zijn geworden krijgen ze de keuze of dat voor 1 of 5 jaar geldig moet zijn.

Een identiteitskaart is GEEN paspoort! Pas op voor de nog steeds bestaande naamsverwarring tussen de identiteitskaart ("pas" of "paspoort" genoemd) en het internationaal paspoort (beter bekend als "reispas") want het zorgt nog steeds voor de nodige problemen.

Website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Europese munt

Op 1 januari 2002 zijn de nieuwe eurobankbiljetten en euromunten in omloop gebracht. Toen werd de euro voor de burgers van de 12 eurolanden een tastbaar feit. Twaalf lidstaten van de Europese Unie doen mee aan de gemeenschappelijke munt. Deze landen zijn:

* België
* Duitsland
* Finland
* Frankrijk
* Griekenland
* Ierland
* Italië
* Luxemburg
* Nederland
* Oostenrijk
* Portugal
* Spanje

Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn wel lid van de Europese Unie, maar doen op dit ogenblik niet mee aan de gemeenschappelijke munt. Denemarken neemt deel aan het Wisselkoersmechanisme II (ERM II), hetgeen betekent dat de Deense kroon is gekoppeld aan de euro, maar de wisselkoers ervan niet vastligt.

Aan de invoering van onze euro is heel wat werk voorafgegaan.

Het Verdrag van Rome legde in 1957 de grondslag voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese markt, met als doel de welvaart te verhogen en bij te dragen aan ''een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren''. De Europese Akte (1986) en het Verdrag betreffende de Europese Unie (1992) bouwden hierop verder met de introductie van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Daarmee was de basis voor onze gemeenschappelijke munteenheid gelegd. De derde fase van de EMU begon op 1 januari 1999, toen de onderlinge wisselkoersen van de deelnemende valuta's onherroepelijk werden vastgelegd. De lidstaten van het eurogebied gingen toen een gemeenschappelijk monetair beleid voeren. De euro werd geïntroduceerd als wettig betaalmiddel en de 11 nationale munteenheden werden nationale uitdrukkingen van de euro. Op 1 januari 2001 is Griekenland lid geworden, zodat er 12 lidstaten zijn die begin dit jaar zijn overgegaan op de nieuwe eurobankbiljetten en euromunten.

Het succes van de euro is van cruciaal belang voor een Europa waarbinnen sprake is van vrij verkeer van mensen, diensten, kapitaal en goederen. Met de euro werd ondertussen geschiedenis geschreven. Dit is de grootste muntwisseling in de wereldgeschiedenis.

Chartervluchten

In tegenstelling tot de regelmatige lijnvluchten kan de dienstregeling van een chartervlucht gevoelig wijzigen. De mogelijkheid om toestellen volgens beschikbaarheid en vereiste capaciteit in te zetten betekent een lagere vluchtprijs, wat U uiteindelijk een ruimer vakantiebudget bezorgt. Daarenboven kunnen omwille van sterk toegenomen drukte in het luchtruim en de daardoor internationaal opgelegde veiligheidsmaatregelen wijzigingen en vertragingen optreden. Dergelijke wijzigingen kunnen geen prijsaanpassing of terugbetaling met zich meebrenge Bij stakingsacties, die eveneens aanleiding kunnen geven tot aanmerkelijke vertraging, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reizigers. Vakantie-chartervluchten zijn over het algemeen rechtstreekse vluchten naar en van de luchthaven van bestemming. Een technische stop, bijvoorbeeld om te tanken, doet hieraan geen afbreuk. In bepaalde gevallen kunnen bestemmingen gecombineerd worden omwille van technische of operationele redenen en bij onvoldoende bezetting. Indien hiertoe aanleiding bestaat, kunnen vluchten die aangekondigd zijn als chartervlucht per lijnvlucht worden uitgevoerd.

De vluchturen voor chartervluchten worden ALTIJD vermeld " ONDER VOORBEHOUD " en kunnen steeds onderhevig zijn aan diverse uurwijzigingen, zelfs NA ontvangst van uw vliegtuigticketten of uw effektieve reisdokumenten. Dit is één van de basiskenmerken van een chartervlucht. Uw chartervlucht garandeert U een betere vluchtprijs omdat de toestellen volgens beschikbaarheid en vereiste capaciteit kunnen worden ingezet. Dit is één van de basisverschillen tussen een chartervlucht en een regelmatige lijnvlucht. Wie het effektieve uur van vertrek en aankomst als een essentiële voorwaarde van zijn reis beschouwt, raden wij aan om voor een regelmatige lijnvlucht te kiezen. Uiteraard tegen een overeenkomstige hogere prijs en in funktie van de bestaande verbindingen en geldende regelmatige lijnvlucht uurregelingen.

Reizigers welke vliegen met een chartervlucht en die in een hotel, bungalowpark of appartement verblijven, hoeven de terugvlucht niet te HERBEVESTIGEN. De ophaaltijden worden door de host(ess) vermeld op het infobord. Bij twijfel of ontbrekende informatie kunt u steeds terecht bij de lokale vertegenwoordiging van de touroperator, waarvan het adres en telefoonnummer in de reisdocumenten vermeld zal staan. Reizigers die uitsluitend vervoer hebben geboekt (aircamping), en van wie het verblijfsadres ter plaatse niet gekend is of in een accommodatie verblijven die niet door de reisleiding van de touroperator wordt bezocht, moeten de procedure voor de herbevestiging van de terugvlucht stipt volgen zoals die in de reisdocumenten wordt beschreven.

OPGELET: De dagen van zowel de heenvlucht als van de terugvlucht worden beschouwd als reisdagen en worden bijgevolg niet als verblijfdagen meegeteld. Wanneer U een vakantie reserveert van 8 dagen, zijn er dus 2 reisdagen en 6 volle vakantiedagen ter plaatse voorzien tegen een prijs die berekend is op basis van 7 overnachtingen ter plaatse!

Bagage

Elke luchtvaartmaatschappij legt beperkingen op voor de hoeveelheid bagage die je mag meenemen (aantal koffers, gewicht en afmetingen). Raadpleeg je ticket of doe navraag bij je reisbureau of luchtvaartmaatschappij. Als je de toegelaten normen overschrijdt, kunnen toeslagen worden gevraagd. Er bestaan beperkingen met betrekking tot de aard en het gewicht van de gratis vervoerde bagage. Overgewicht zal aangerekend worden. Personen die samen reizen mogen hun bagage samen inchecken en zolang het totaal niet boven de toegestane limiet komt van de passagiers samen, kan men het betalen van overgewicht voorkomen.Eventueel kan je overwegen om omvangrijke of zware voorwerpen te versturen als luchtvracht.

* Bij Jetair: de gratis vervoerde bagage per persoon is beperkt tot het gewicht aangeduid op het ticket. Overgewicht zal aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij bij de inscheping. Een valies mag hoogstens 32 kg wegen. Bij Jetairfly mag iedere betalende passagier 20 kg bagage meenemen (kinderen minder dan 2 jaar 10 kg) op korte en middellange afstandsvluchten en 25 kg op lange afstandsvluchten. De bijkomende kosten voor overgewicht, geldig per traject, bedragen: • € 8 per kilo voor de korte en middellangeafstandvluchten; • € 12 per kilo voor Cuba, Dominicaanse Republiek, Jamaica en Mexico (langeafstandsvluchten). Bij andere luchtvaartmaatschappijen kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waardevolle, breekbare en/of bederfelijke goederen die in de geregistreerde bagage vervoerd worden.

* Bij Thomas Cook: 20 kg bagage en 5 kg handbagage bij Thomas Cook Airlines. Indien je met een andere luchtvaartmaatschappij vliegt, kan je deze informatie terugvinden op je ticketten. Een rolstoel en een kindbuggy behoren tot de extra toegelaten bagage zonder meerprijs.

Er zijn in principe bij regelmatige lijnvluchten twee verschillende systemen voor de bagage die je afgeeft bij de check-in:

* per gewicht: hier mag je een bepaald gewicht aan bagage zonder kosten meenemen.
* per stuk: hierbij mag je een bepaald aantal stuks bagage zonder kosten meenemen.

Per gewicht: dit is de meest voorkomende bagageregeling voor lijnvluchten.

* Gratis bagage:
Doorgaans zijn de volgende regels van toepassing:

* Eerste klasse (First Class): 40 kilogram
* Business klasse (Business Class): 30 kilogram
* Economy klasse (Economy Class): 20 kilogram

* Kinderen:
Kinderen hebben recht op dezelfde hoeveelheid bagage als volwassenen. Baby's (0-2 jaar), zonder stoel op het vliegtuig, krijgen geen gratis bagage en hebben enkel recht op een opvouwbare buggy.

* Overgewicht:
Overgewicht wordt door de luchtvaartmaatschappij aangerekend bij de check-in. De kosten variëren van 1 tot 1.5% van het hoogste enkele reis tarief per kilogram. Voor een lange afstands vlucht kan dit al vlug oplopen tot meer dan 1000 frank per kilogram overgewicht. Oppassen dus!

* Speciale gevallen:
* Als je een huisdier op een vlucht wilt meenemen, informeer je dan altijd tevoren bij je reisagent of de airline. Huisdieren vallen niét onder 'normale' bagage. Er gelden speciale regels qua prijs en 'verpakking'.
* Ski- en golfmateriaal mogen worden meegerekend in de normaal toegelaten bagage. Bij overgewicht gelden er voor deze items echter aparte regels.

Stuks Systeem (Piece-concept): Dit systeem wordt voornamelijk toegepast op vluchten naar, in en via de Verenigde Staten en Canada.

* Gratis bagage:
De reglementering variëert naargelang de boekingsklasse:

* Eerste klasse: 2 stuks bagage waarbij het totaal van de drie dimensies niet meer is dan 158 cm (62 inches) per koffer.
* Business klasse: zie Eerste klasse; de regels zijn dezelfden.
* Economy Klasse: 2 stuks bagage waarbij het totaal van de drie dimensies niet meer is dan 158 cm (62 inches) per koffer èn waarbij de totale afmetingen van de twee bagagestukken samen de 273 cm (107 inches) niet overschrijdt.

* Maximum gewicht:
Het maximum gewicht per koffer is 32 kg (70lb), behalve binnen Noord America waar dit 23 kg (50lb) is. Kinderen hebben recht op dezelfde hoeveelheid gratis baggage als een volwassene. Baby's (-2 jaar), zonder stoel, hebben recht op 1 stuk bagage waarvan de drie dimensies de 115 cm (45inches) niet overschrijden, plus een volledig opvouwbare buggy.

* Speciale gevallen, die als standaardbagage mogen worden beschouwd: Volgende zaken mogen, ongeacht hun reële afmetingen, beschouwd worden als 1 stuk baggage van 135 cm (53 inches):

* een slaapzak
* een rugzak
* een ski-uitrusting: 2 skis + skistokken + skischoenen
* een golfuitrusting: zak, clubs en 1 paar golfschoenen
* een plunjezak
* een degelijk verpakte fiets
* een paar standaard water skis of één slalom ski
* degelijk verpakt visgerief met niet meer dan twee vislijnen met roulette, een net, een paar laarzen en een 'korf'.
* om het even welk draagbaar muziek instrument niet groter dan 100cm (39 inches) lengte.

* Teveel bagage: In tegenstelling tot bij het bagagesysteem per gewicht, is afwijken van de stuksregelementering niet iets dat heel simpel kan worden becijferd. Het bedrag dat voor een teveel aan bagage betaald dient te worden, is afhankelijk van verschillende factoren: plaats en land van vertrek; plaats en land van bestemming en, in een aantal gevallen, de airline waarmee je reist.